Historický park Bärnau-Tachov

 

Žít a zažít středověk

V historickém parku Bärnau-Tachov procestujete čtyřmi časovými ostrovy. Raně středověká slovanská vesnice s typickými domy jako polozemnicemi, domy na kůlech, sruby i velkou halou ukazuje vesnický život v době, kdy se Slované v tomto regionu poprvé usídlili. Vystoupejte v 11. století na impozantní hrádek typu motte, který byl vybudován k zabezpečení a organizaci hraničního regionu u Čech. Další zastávkou je městská osada z 13. století, která spojuje německé a slovanské kulturní prvky a ukazuje typické domy s řezanými sloupy a trámy a velký hostinec s ranou hrázděnou konstrukcí. Město se nachází na Zlaté cestě, jedné z nejdůležitějších obchodních cest středověku, která vede z Norimberku do Prahy. To městu přináší obchod a bohatství.

Na novém experimentálním stavebním prostoru můžete od roku 2018 zažít, jak ve 14. století vzniká pouze za pomoci středověkých nástrojů a metod velký královský dvůr Karla IV. Žula se štípe ručně, trámy se sekají sekerou a z vápence se pálí malta. Nejen že na nesčetných akcích uvidíte herce ve středověkém oblečení, jak se věnují dobovým řemeslům, ale můžete si při návštěvě parku dokonce staré techniky vyzkoušet sami. Pro skupiny nabízíme zajímavé prohlídky a workshopy.

Zřizovatelem historického parku je spolek Via Carolina – Goldene Straße e.V. Tento spolek se prostřednictvím svých projektů zasazuje o znovuobnovení společných česko-německých dějin v regionu.

 

Historický park Bärnau-Tachov

Naaber Straße 5 b
95671 Bärnau

 

Telefonní číslo: +49 (0) 96 35 / 92 49 975
Fax: +49 (0) 96 35 / 92 49 995

 

www.geschichtspark.de/cs/

E-Mail: info(at)geschichtspark.de

Facebook: https://www.facebook.com/Geschichtspark