Hygienická pravidla

Nezapomeňte si prosím na přeshraniční túry vzít platný občanský průkaz nebo pas.

Dbejte také na aktuálně platné hygienické předpisy:
Akce se koná poskytnutím aplikace a internetových stránek cross-border-challenge.eu/cs. Účastníci přebírají zodpovědnost sami na sebe a nabídky si mohou přizpůsobit. Není proto nutné podávat přihlášku u pořadatelů. Akce se koná především venku.

Je vyloučeno, aby se akce zúčastnili a na ní podíleli lidé, kteří
– mají symptomy, které by mohly značit onemocnění virem COVID-19;
– mají být v karanténě.

K setkání s ostatními účastníky dojde jen na stanovištích se svačinou a na provázených túrách.
Stanoviště se svačinou jsou zpravidla umístěna v již existujících stravovacích zařízeních. Na těchto místech jsou dodržována aktuálně platná hygienická opatření.
Provázené túry nabízejí taktéž naši partneři. Na provázenou túru je třeba se přihlásit předem, abychom mohli naplánovat velikost skupiny a odpovídající hygienická a rozestupová opatření. I na těchto túrách prosím dbejte na příslušná hygienická pravidla.

V zásadě platí následující:
dodržování rozestupu 1,5 metru,
všechny osoby musí vždy dodržovat etiketu při kašli a kýchání,
povinnost mít s sebou roušku,
povinnost mít s sebou potvrzení o očkování nebo o testu dle aktuálně platných opatření v Německu a Česku.